Юрінком Прес
“Юрiнком Прес” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Як правильно оформити довіреність

0 46

В житті може статися так, що особа з певних причин фактично не може бути учасником цивільних правовідносин. В такому випадку чинне законодавство України передбачає можливість оформлення довіреності на іншу особу з метою делегування їй своїх повноважень.

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. До слова, представництво – це правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє (ст. 237 Цивільного кодексу України).

Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє. При цьому представник не може вчиняти правочини, які відповідно до їх змісту можуть бути вчинені лише особисто тією особою, яку він представляє.

Законодавець передбачив і те, що представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах. Тобто, існує заборона зловживати даним правом.

Форма та зміст довіреності:

При оформленні довіреності дуже важливо дотримуватись форми та змісту. Відповідно до Цивільного кодексу України форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.

У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має вчинити представник. Ці дії не мають порушувати законодавство, мають бути реальними, тобто здійсненими. Також у тексті зазначаються місце і дата складання довіреності (підписання), прізвища, імена, по батькові (повне найменування для юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження – для юридичної особи) представника і особи, яку представляють, а в необхідних випадках і посади, які вони займають.

Нотаріальне посвідчення довіреності:

В окремих визначених законом випадках довіреність підлягає нотаріальному посвідченню. Згідно з положеннями Закону України «Про нотаріат» вчинення нотаріальних дій в Україні, у тому числі посвідчення довіреностей, покладається на нотаріусів.

Окрім цього до нотаріально посвідчуваних довіреностей прирівнюються:

 • довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем;
 • довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з’єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також довіреність працівника, члена його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчена командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу;
 • довіреність особи, яка тримається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, може бути посвідчена начальником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора;
 • довіреність особи, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами;
 • довіреність суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненням якого прийнято рішення про надання такої допомоги, може бути посвідчена посадовою особою органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Часто виникають питання щодо оформлення довіреності за участі військовослужбовців. Тому Міністерство юстиції звертає увагу на те, що під час дії воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 164 довіреності, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, можуть посвідчуватися командиром (начальником) цих формувань (органів) або іншою уповноваженою таким командиром (начальником) особою. Ці особи посвідчують довіреності відповідно до Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 № 419.

Строк довіреності:

Можливо також встановити строк довіреності у самій довіреності. Якщо він не встановлений, довіреність зберігає чинність до припинення її дії.

Припинення представництва за довіреністю:

Представництво за довіреністю припиняється у разі:

 • закінчення строку довіреності;
 • скасування довіреності особою, яка її видала;
 • відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;
 • припинення юридичної особи, яка видала довіреність;
 • припинення юридичної особи, якій видана довіреність;
 • смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків;
 • смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

Важливо, що у разі припинення представництва за довіреністю представник зобов’язаний негайно її повернути.

Скасування довіреності:

Особа, яка видала довіреність може в будь-який час скасувати довіреність. Але скасувати не можна безвідкличну довіреність. Тоді така особа повинна негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність.

Представник має право відмовитися від вчинення дій, які були визначені довіреністю. Він має негайно повідомити особу, яку він представляє, про відмову від вчинення дій, які були визначені довіреністю.  Не можливо відмовитися від вчинення дій, які були визначені довіреністю, якщо ці дії були невідкладними або такими, що спрямовані на запобігання завданню збитків особі, яку представляє, чи іншим особам.

Представник відповідає перед особою, яка видала довіреність, за завдані їй збитки у випадках встановлених частинами другою та третьою статті 250 Кодексу. Він несе відповідальність перед особою, яка видала довіреність, за заподіяні їй збитки у разі недодержання ним вимог
статті 48 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація довіреності:

Обов’язковій реєстрації у Єдиному реєстрі довіреностей підлягають довіреності (у тому числі їх дублікати), посвідчені в нотаріальному порядку, довіреності, прирівнювані до нотаріально посвідчених, довіреності, посвідчені особами, які в умовах воєнного стану відповідно до законодавства мають право їх посвідчувати, а також відомості про припинення їх дії, в порядку, затвердженому наказом Міністерства  юстиції України від 28.12.2006  № 111/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за № 1378/13252.

 

Джерело: https://minjust.gov.ua/news/ministry

Залиште коментар