Юрінком Прес
“Юрiнком Прес” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Юридичні документи

розрахунок доходу для заяви ЄП

Заява про сплату єдиного податку

Заява до міліції (про вчинення злочину)

Заява про прийняття на роботу

Заява про звільнення

Заява про надання відпустки

Заява про відмову від прийняття спадщини

Заява про прийняття спадщини за законом

Заява про прийняття спадщини за заповітом

Заява про видачу свідоцтва спадкоємцям, які прийняли спадщину 

Заява про реєстрацію посвідчення заповітів та спадкових договорів 

Спільна заява чоловіка та дружини (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини

Заява про стягнення аліментів за кордоном на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном

Заява про видачу ліцензії Заява про реєстрацію бази персональних даних з інструкцією

Заява про реєстрацію бази персональних даних з інструкцією

Заява про порушення справи про банкрутство

Заява щодо недобросовісної конкуренції та реклами

Заява про скасування заповіту 

Заява про повернення коштів за товар неналежної якості та відшкодування завданих збитків

Позовна заява про розірвання шлюбу

Заява про реєстрацію шлюбу

Встановлення режиму окремого проживання в зв’язку з виїздом за кордон

Визнання батьківства та стягнення аліментів на дитину

Визнання права користування житловим приміщенням

Зміна договору найму житлового приміщення

Визнання ордеру недійсним та виселення із житлового приміщення

Визнання свідоцтва про право власності на житло недійсним та вселення

Визнання права власності на автомобіль, придбаний під час перебування в сімейних відносинах без реєстрації шлюбу, та виділення його в натурі

Визнання договору недійсним під впливом тяжкої обставини

Визнання правочину дійсним і права власності на нерухоме майно

Відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої затопленням квартири

Визнання свідоцтва про право на спадщину частково недійсним, визнання права власності на 2/3 частини житлового будинку

Зобов’язання роботодавця скласти акт про нещасний випадок на виробництві

Стягнення вартості неякісного товару та відшкодування моральної шкоди

Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у зв’язку із записом її матір’ю дитини

Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок зіткнення транспортних засобів

Позовна заява про стягнення з автора виплачених йому сум

Позовна заява про визнання авторства та припинення дій що порушують авторське право

ФОРМА №1
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи

ФОРМА №2
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення

ФОРМА №3
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи

ФОРМА №4
Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

ФОРМА №5
Реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи

ФОРМА №6
Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

ФОРМА №7
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством

ФОРМА №8
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (непотрібне викреслити)

ФОРМА №9
Реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом

ФОРМА №10
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця

ФОРМА №11
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

ФОРМА №12
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством

ФОРМА №13
Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою

ФОРМА №14
Реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи – підприємця банкрутом

ФОРМА №15
Реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу – підприємця

ФОРМА №16
Реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу

Заява та декларація для оформлення субсидії
Заява та декларація для оформлення субсидії та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Допомога одинокій матері
Зразок заяви для призначення допомоги одинокій матері

Виписки з Єдиного державного реєстру
Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Закриття відокремленого підрозділа!
Зразок повідомлення про закриття відокремленого підрозділу

Витяг з Єдиного державного реєстру
Запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Довідка з Єдиного державного реєстру
Запит про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Призначення усіх видів допомоги
Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги

Направлення інвалідів
Правила прийому та направлення інвалідів до Всеукраїнського центру професійної реабілітації

Соціальна допомога
Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги

Бухгалтерські документи

МСФЗ 1. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності 

МСФЗ 3. Об’єднання бізнесу

МСФЗ 4. Страхові контракти

МСФЗ 5. Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

МСФЗ 6. Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

МСБО 1. Подання фінансових звітів

МСБО 2. Запаси 

МСБО 7. Звіти про рух грошових коштів

МСБО 8. Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

МСБО 11. Будівельні контракти

МСБО 12. Податки на прибуток

МСБО 12. Податки на прибуток (частина 1)

МСБО 12. Податки на прибуток (частина 1)

МСБО 16. Основні засоби

МСБО 18. Дохід

МСБО 19. Виплати працівникам

МСБО 19. Виплати працівникам (частина 1)

МСБО 19. Виплати працівникам (частина 2)

МСБО 19. Виплати працівникам (частина 3)

МСБО 20. Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

МСБО 21. Вплив змін валютних курсів

МСБО 23. Витрати на позики

МСБО 24. Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін

МСБО 26. Облік та звітність за програмами пенсійного забезпечення

МСБО 27. Консолідовані та окремі фінансові звіти

МСБО 28. Інвестиції в асоційовані підприємства

МСБО 29. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

МСБО 31. Частки в спільних підприємствах

МСБО 33. Прибуток на акцію

МСБО 36. Зменшення корисності активів

МСБО 36. Зменшення корисності активів (частина 1)

МСБО 36. Зменшення корисності активів (частина 2)

МСБО 38. Нематеріальні активи

МСБО 38. Нематеріальні активи (частина 1)

МСБО 38. Нематеріальні активи (частина 2)

МСБО 39. Фінансові інструменти: визнання та оцінка

МСБО 39. Фінансові інструменти: визнання та оцінка (частина 1)

МСБО 39. Фінансові інструменти: визнання та оцінка (частина 2)

МСБО 39. Фінансові інструменти: визнання та оцінка (частина 3)

МСБО 39. Фінансові інструменти: визнання та оцінка (частина 4)

МСБО 40. Інвестиційна нерухомість

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2019  № 1552

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2020 р.
за № 182/34465

Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

Відповідно до частини дванадцятої статті 9 Закону України «Про освіту», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, що додається.

2. Директорату професійної освіти (Шумік І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коржевського П.

Міністр

Г. Новосад

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови  Державної регуляторної
служби України

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Генеральний Секретар Громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошніченко

Л. Денісова

Г.В. Осовий

В. Назаренко

Р. Іллічов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12 грудня 2019 року № 1552

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2020 р.
за № 182/34465

ПОЛОЖЕННЯ
про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за інституційною формою здобуття освіти, що організовується у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (далі – заклади освіти) для забезпечення права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти (далі – професійна освіта).

2. До інституційної форми здобуття професійної освіти належать очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна та мережева форми.

3. Заклади освіти відповідно до законодавства і своїх установчих документів можуть запроваджувати очну (денну, вечірню), заочну, дистанційну та мережеву форми здобуття професійної освіти.

4. Здобувачі професійної освіти (далі – здобувачі освіти), які досягли повноліття, або їх батьки, інші законні представники за особистою заявою можуть обирати очну (денну, вечірню), заочну, дистанційну або мережеву форму здобуття професійної освіти відповідно до їхніх інтересів, здібностей та освітніх потреб.

5. Оплата праці педагогічних працівників, які забезпечують здобуття професійної освіти за інституційною формою, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6. Права та обов’язки учасників освітнього процесу під час здобуття професійної освіти за інституційною формою визначаються законодавством, зокрема Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту»«Про загальну середню освіту», установчими документами закладу освіти (в частині, що не суперечить законодавству).

7. Зарахування осіб до закладу освіти для здобуття професійної освіти за інституційною формою, а також переведення здобувачів освіти з однієї інституційної форми здобуття професійної освіти на іншу здійснюється за рішенням керівника закладу освіти на підставі особистих заяв здобувачів освіти, які досягли повноліття, або їх батьків, інших законних представників.

8. Організація здобуття професійної освіти за інституційною формою здійснюється відповідно до освітніх програм закладу освіти. Результати навчання здобувачів освіти мають відповідати вимогам стандартів професійної освіти з обраної професії/спеціальності.

9. Робочі навчальні плани вечірньої, заочної, дистанційної форм здобуття професійної освіти розробляються на основі робочих навчальних планів з відповідної професії/спеціальності денної форми здобуття професійної освіти з урахуванням особливостей кожної з них і затверджуються відповідно до законодавства.

10. Освітній процес за денною, вечірньою та заочною формами здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585.

11. Державну кваліфікаційну атестацію здобувач освіти проходить особисто відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 1998 року № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 1999 року за № 124/3417.

12. Здобуття професійної освіти за інституційною формою може здійснюватися за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

13. Інституційна форма здобуття професійної освіти може поєднуватися з дуальною формою здобуття професійної освіти.

II. Очна (денна, вечірня) форма здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

1. Очна (денна, вечірня) форма здобуття професійної освіти передбачає постійну безпосередню взаємодію педагогічних працівників і здобувачів освіти, що забезпечує набуття відповідних обраній професії/спеціальності компетентностей, здобуття освітньої та професійної кваліфікації. Організація освітнього процесу можлива із використанням технологій дистанційного навчання.

2. Здобувачі освіти за очною (денною, вечірньою) формою зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати освітню програму відповідно до робочого навчального плану.

3. Вечірня форма здобуття професійної освіти організовується для здобувачів освіти, які виявили бажання здобувати професійну освіту за вечірньою формою.

4. Строк навчання здобувачів освіти за вечірньою формою визначається закладом освіти і має бути не меншим, ніж за денною формою з відповідної професії/спеціальності.

Під час здобуття професійної освіти за вечірньою формою частина теоретичної підготовки освітньої програми може бути винесена на самостійне опанування. Практична підготовка за освітньою програмою має бути виконана здобувачем професійної освіти повністю у закладі освіти та/або на підприємстві, в установі, організації.

Якщо здобувач освіти працює за професією/спеціальністю, яку здобуває у закладі освіти, для нього на основі робочого навчального плану складається індивідуальний навчальний план, що затверджується керівником закладу освіти.

5. За умови здобуття професійної освіти за рахунок коштів державного або місцевого бюджету групи з числа здобувачів освіти за вечірньою формою у державних і комунальних закладах освіти створюються за наявності не менше ніж 15 та не більше ніж 30 осіб. Наповнюваність груп за умови здобуття професійної освіти за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб регулюється рішенням керівника закладу освіти. У приватних закладах освіти мінімальна наповнюваність груп визначається засновником.

III. Заочна форма здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

1. Заочна форма здобуття професійної освіти може поєднувати в собі частково очну форму здобуття освіти та самонавчання шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою (можливо на робочому місці) у проміжку між ними.

2. Заочна форма запроваджується для здобувачів освіти, які виявили бажання здобувати професійну освіту за заочною формою. Організація освітнього процесу в сесійний та міжсесійний період та кількість сесій визначається закладом освіти відповідно до освітніх програм закладу освіти.

3. Особиста присутність здобувача освіти на сесії є обов’язковою, за винятком форм контролю, які здійснюються з використанням технологій дистанційного навчання.

4. Строк навчання здобувачів освіти за заочною формою за окремими професіями/спеціальностями визначається закладом освіти і має бути не меншим, ніж за денною формою з відповідної професії/спеціальності.

Якщо здобувач освіти працює за професією/спеціальністю, яку здобуває у закладі освіти, для нього на основі робочого навчального плану складається індивідуальний навчальний план, що затверджується керівником закладу освіти.

5. За умови здобуття професійної освіти за рахунок коштів державного або місцевого бюджету групи з числа здобувачів освіти за заочною формою у державних і комунальних закладах освіти створюються за наявності не менше ніж 12 та не більше ніж 30 осіб. Наповнюваність груп за умови здобуття професійної освіти за рахунок юридичних або фізичних осіб регулюється рішенням керівника закладу освіти. У приватних закладах освіти мінімальна наповнюваність груп визначається засновником.

IV. Дистанційна форма здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

1. Рішення про організацію здобуття професійної освіти за дистанційною формою в закладі освіти ухвалюється з урахуванням необхідних матеріально-технічних, кадрових та інших ресурсів.

2. Дистанційне навчання може бути реалізовано шляхом застосування дистанційної форми як окремої форми здобуття освіти або використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами здобуття освіти, їх поєднання.

3. Порядок організації освітнього процесу за дистанційною формою здійснюється відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235 (зі змінами).

V. Мережева форма здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

1. Для організації здобуття професійної освіти за мережевою формою здобуття професійної (професійно-технічної) освіти заклад освіти може залучати до співпраці інші заклади освіти, підприємства, установи та організації, фізичних осіб, що провадять освітню діяльність.

2. Організація освітнього процесу за мережевою формою здійснюється на підставі договору про співпрацю між закладом освіти, до якого зараховані здобувачі освіти (базовим закладом), та іншим суб’єктом (іншими суб’єктами) освітньої діяльності (партнером/партнерами – підприємствами, установами, організаціями).

3. Заклад освіти, що є базовим, забезпечує виконання освітньої програми здобувачами освіти, здійснює державну кваліфікаційну атестацію здобувачів освіти і видає документ про освіту.

4. Загальне керівництво роботою щодо організації освітнього процесу та комунікацій з партнерами мережевої форми здійснює уповноважена особа з числа педагогічних працівників закладу освіти. Рішення про призначення уповноваженої особи приймає керівник закладу освіти.

5. У рамках здобуття професійної освіти за мережевою формою заклад освіти співпрацює з партнерами відповідно до укладених договорів.

6. Мережева форма здобуття освіти може поєднуватися з очною (денною, вечірньою), заочною, дистанційною формами.

Генеральний директор
директорату професійної
освіти

І. Шумік