Юрінком Прес
“Юрiнком Прес” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Партнери

Партнерські відносини у видавничої галузі це абсолютно необхідна умова життєздатної діяльності, відтворення нормальних зворотних зв’язків. Видавництво є членом Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, яка опікується питаннями забезпечення нормального видавничого процесу в країні.

Серед партнерів є навчальні заклади, бібліотеки, установи культури, судові, правоохоронні, правозахисні органи, наукові заклади. Всього видавництво має постійні зв’язки з кількома тисячами підприємств, установ та організацій, кількість яких постійно збільшується.

Академія правових наук України

Національна академія правових наук України акумулює величезний творчий потенціал провідних наукових установ та навчальних юридичних закладів України. Науковці беруть активну участь у процесі реформування вітчизняної системи права і законодавства, сприяють розвитку необхідних для формування ідеології державного будівництва принципів економічної свободи, соціально орієнтованих ринкових відносин, захисту прав людини та основних свобод, рівності кожного перед законом і судом, поглибленню демократичних засад взаємодії законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, утвердженню верховенства права, реалізації правового і судового захисту прав людини, взаємної відповідальності держави і громадянина

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

Найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави. Входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу.

Адвокатська компанія “Юстем”

Компания «ЮСТЕМ» успешно работает и предоставляет юридические услуги уже более 10 лет. Мы оказываем юридические услуги в г. Киеве и по всей Украине. Пройдя определенную степень своего роста и развития, сегодня мы можем предложить Вам сотрудничество по многим направлениям законодательства и предоставить юридические услуги и услуги адвоката. Адвокаты и юристы компании специализируются в большинстве отраслей права. Обычно юридическая компания(юридическая фирма) работает со строго определенной целевой клиентурой. Наши знания и полученный практический опыт дают нам уверенность в том, что мы можем быть полезны как представителям любого направления бизнеса, так и каждому активному человеку при решении возникающих вопросов бизнеса или жизненных ситуаций.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка сьогодні – це класичний університет дослідницького типу, провідний сучасний науково-навчальний центр України. В умовах розбудови незалежної Української держави перед університетом постали нові відповідальні завдання. Майбутні фахівці мають відзначатися глибокими професійними знаннями та спроможністю творчо мислити, усвідомленням величезної відповідальності за справу та готовністю до сподвижницької праці. Упоратися з такою місією може лише вищий навчальний заклад із тривалою історією здобутків та успіхів як у педагогічній, так і в науковій діяльності.

Нацональна парламентська бібліотека України

Національна Парламентська бібліотека України є провідним державним, культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Це загальнодоступна установа з універсальними за змістом фондами і характером обслуговування населення. Бібліотека створена 3 березня 1866 р. за розпорядженням царського уряду як Київська російська публічна бібліотека. Засновниками її виступили відомі громадські діячі: М.В.Юзефович, О.Х.Андріяшев, купці І.М.Зайцев, М.І.Бубнов, І.М.Бродський, М.І.Горовіц, цивільний губернатор М.Г.Казнаков, предводитель дворянства О.О.Горват, поміщик-українофіл Г.П.Галаган та ін. Основою фонду стали приватна книгозбірня письменника і книговидавця В.Г.Барщевського та пожертви киян.

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» – самоврядний (автономний) державний вищий юридичний навчальний заклад IV рівня акредитації. Історія університету починається ще з XIX ст., коли 17 листопада 1804 р. за наказом імператора Олександра І створено Харківський імператорський університет, до складу якого входило відділення моральних та політичних наук. У 1835 р. його офіційно перейменовано на юридичний факультет університету. У різні роки тут працювали знані фахівці правознавства, такі як професори М.М. Алексєєнко, Л.Є. Владимиров, М.А. Гредескул, В.П. Даневський, І.І. Дитятін, Л.Н. Загурський, Д.І. Каченовський, О.В. Куніцин, М.О. Куплеваський, О.І. Палюмбецький, А.М. Стоянов, М.О. Таубе, І.Ф. Тимковський, М.П. Чубинський та ін.

Одеська національна юридична академія

Національний університет «Одеська юридична академія» – вищий навчальний заклад в Одесі. Університет засновано як академію 1997 року на базі юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.Мечникова. Сьогодні НУ «ОЮА» – центр юридичної освіти, культури та науки України, чільний вищий навчальний заклад з правознавства. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти України, університет здійснює підготовку спеціалістів за найвищим – IV – рівнем акредитації.

Всеукраїнська громадська організація “Асоціація адвокатів України”

Всеукраїнська громадська організація “Асоціація адвокатів України” є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка створена на засадах професійної належності та об’єднує адвокатів для сприяння розвитку та зміцненню інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві та задоволення та захисту прав та законних інтересів членів Асоціації.