Юрінком Прес
“Юрiнком Прес” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Юридична Україна № 5/2021

60,00 

PDF-формат

Опис

                                                            ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Ієрусалімова І. О. Реалізація політикоправової доктрини поділу влад (separation of powers)
у конституції США: історикоправовий досвід. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Бугайко Ю. О. Проблеми правового регулювання і практики реалізації механізмів
лінгвістичної експертизи законопроєктів в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ФІНАНСОВЕ ПРАВО
Власенко В. В. Теоретикоправові аспекти функціонування фінансової системиУкраїни. . . . . 27

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Цюра В. В. Особливості співвідношення понять «користування» та «тримання» в цивіль
ному праві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Костів М. Т. Особливості проведення конкурсу з надання грантової допомоги . . . . . . . . . . . . 40

ПРИВАТНЕ ПРАВО
Шаркова І. М. Виникнення концепції добросовісного тлумачення (interpretatio ex bona
fide) в римському приватному праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Базов О. В. Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів . . . . . . . . . . . 51