Юрінком Прес
“Юрiнком Прес” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Юридична Україна № 3/2021

60,00 

PDF-формат

Опис

                                                                    ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Орел Л. В. Здобутки та проблеми сучасної цивілістичної науки та практики щодо судової
реформи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ільків О. В. Цивільноправові наслідки спорудження будівельного об’єкта на земельній
ділянці, наданій під забудову (суперфіцій) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Галушко В. А. Особливості регламентації правового статусу ембріона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

МЕДИЧНЕ ПРАВО
Толстенко Ю. О., Приблуда П. М., Власенко М. В. Проблеми евтаназії: практика Європей
ського суду з прав людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Місько Ю. В. Концепція перехідного правосуддя на тлі порушення статей 2 та 3 Євро
пейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
БазовО. В. Окремі питання юрисдикції та практики Спеціального трибуналу поЛівану. . . . . 40

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
Кіндюк Б. В., Коцур М. М. Практична реалізація інтервенціоністських доктрин протидії
незаконному обігу наркотичних засобів в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
Маркарян М. В. Організація та функціонування закордонних дипломатичних установ
України: теоретикоправовий аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ
Обговорення концепції оновлення Цивільного кодексу України (серія круглих столів) . . . . 64