Юрінком Прес
“Юрiнком Прес” – провiдне українське видавництво, що забезпечує юридичною лiтературою, журнальними виданнями правоохороннi, судовi та правозахисні органи та організації, навчальнi заклади та науковi установи, а також юристiв, якi працюють в установах i органiзацiях та на пiдприємствах рiзних форм власностi.

Юридична Україна № 2 /2022

120,00 

PDF-формат

Опис

                               ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Шульженко Ф. П. Державний примус в умовах демократичної трансформації суспіль
ства: теоретикоправовий концепт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Крупчан О. Д., Гайдулін О. О. На шляху до правової глобалізації та європеїзації правової
системи України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Махінчук В. М. Науковопрактичний аналіз чинного нормативноправового регулюван
ня, судової практики та законодавчих ініціатив у сфері відшкодування майнової шкоди,
завданої пошкодженням нерухомого майна внаслідок збройної агресії Російської Феде
рації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Нелін О. І. Розмежування цивільноправової відповідальності туроператора та турагента
перед замовником туристичних послуг: проблеми теорії та практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Лоза Д. І. Окремі питання відповідальності держав за міжнароднопротиправні діяння. . . . . 45